NPO Soul & Jazz Program Associated Data

content/R2_SJ.png (Sun Jan 17 03:12:26 2021
)

Sun Jan 17 19:03:09 2021 : NPO Radio 2 Soul & Jazz - Co Live!

Sun Jan 17 19:00:21 2021 : Trombone Shorty - Sunrise

Sun Jan 17 19:00:11 2021 : NPO Radio 2 Soul & Jazz - Co Live!

Sun Jan 17 18:59:55 2021 : NPO Radio 2 Soul & Jazz - Non-stop

Sun Jan 17 18:56:10 2021 : Diana Krall - Day in day out

Sun Jan 17 18:56:03 2021 : NPO Radio 2 Soul & Jazz - Non-stop

Sun Jan 17 18:53:18 2021 : Lizz Wright - Salt

Sun Jan 17 18:52:29 2021 : NPO Radio 2 Soul & Jazz - Non-stop

Sun Jan 17 18:50:10 2021 : Mark Murphy - Alone together

Sun Jan 17 18:49:33 2021 : NPO Radio 2 Soul & Jazz - Non-stop

Sun Jan 17 18:46:12 2021 : Jose James ft. Ledisi, Christian Scott - I need your love

Sun Jan 17 18:45:06 2021 : NPO Radio 2 Soul & Jazz - Non-stop

Sun Jan 17 18:41:17 2021 : Red Garland - Almost like being in love

Sun Jan 17 18:40:19 2021 : NPO Radio 2 Soul & Jazz - Non-stop

Sun Jan 17 18:36:17 2021 : Billie Holiday - Do nothin' till you hear from me

Sun Jan 17 18:35:57 2021 : NPO Radio 2 Soul & Jazz - Non-stop


MOT/PAD Decoder 2.41F, (c) Georg Acher/BayCom GmbH