NDR Kultur Program Associated Data

content/2022-01-27_164231_NachrichtenUebersicht.jpg (Thu Jan 27 17:42:32 2022
)

Thu Jan 27 17:41:58 2022 : NDR Kultur - Hoeren und geniessen www.ndr.de/ndrkultur

Thu Jan 27 17:41:10 2022 : Wolfgang Amadeus Mozart - Klarinettenquintett A-Dur, KV 581 - Menuetto - Trio I - Trio II (3. Satz)

Thu Jan 27 17:40:07 2022 : Wolfgang Amadeus Mozart - Klarinettenquintett A-Dur, KV 581 - Menuetto - Trio I - Trio II (3. Satz)

Thu Jan 27 17:39:10 2022 : Wolfgang Amadeus Mozart - Klarinettenquintett A-Dur, KV 581 - Menuetto - Trio I - Trio II (3. Satz)

Thu Jan 27 17:38:07 2022 : Wolfgang Amadeus Mozart - Klarinettenquintett A-Dur, KV 581 - Menuetto - Trio I - Trio II (3. Satz)

Thu Jan 27 17:37:07 2022 : Wolfgang Amadeus Mozart - Klarinettenquintett A-Dur, KV 581 - Menuetto - Trio I - Trio II (3. Satz)

Thu Jan 27 17:36:08 2022 : Wolfgang Amadeus Mozart - Klarinettenquintett A-Dur, KV 581 - Menuetto - Trio I - Trio II (3. Satz)

Thu Jan 27 17:35:06 2022 : Wolfgang Amadeus Mozart - Klarinettenquintett A-Dur, KV 581 - Menuetto - Trio I - Trio II (3. Satz)

Thu Jan 27 17:34:41 2022 : NDR Kultur - Hoeren und geniessen www.ndr.de/ndrkultur

Thu Jan 27 17:33:57 2022 : Peter Tschaikowsky - Schwanensee (Ballett), op. 20 - Danse russe (3. Akt)

Thu Jan 27 17:32:56 2022 : Peter Tschaikowsky - Schwanensee (Ballett), op. 20 - Danse russe (3. Akt)

Thu Jan 27 17:31:56 2022 : Peter Tschaikowsky - Schwanensee (Ballett), op. 20 - Danse russe (3. Akt)

Thu Jan 27 17:30:57 2022 : Peter Tschaikowsky - Schwanensee (Ballett), op. 20 - Danse russe (3. Akt)

Thu Jan 27 17:29:57 2022 : Peter Tschaikowsky - Schwanensee (Ballett), op. 20 - Danse russe (3. Akt)

Thu Jan 27 17:29:50 2022 : NDR Kultur - Hoeren und geniessen www.ndr.de/ndrkultur

Thu Jan 27 17:29:28 2022 : Antonio Vivaldi - Nisi Dominus (Psalm 126), RV 608


MOT/PAD Decoder 2.41F, (c) Georg Acher/BayCom GmbH